Bolesti hlavy

Kognitivní online test

Stačí 3 minuty a víte, jak na tom jste

Udělejte si náš online test! Tenhle test zvládnete do 3 minut. Označte správné odpovědi na deset krátkých otázek z matematické i logické oblasti, zadejte svůj e-mail a dozvíte se výsledek. Užitečný nástroj, který člověku napoví, zda by sám mohl či nemusel patřit do rizikové skupiny. Pomocí našich otázek si vyzkoušíte kondici vašeho mozku. Klikněte na Spustit test a můžete začít. Hodně štěstí.

Výsledek testu

Pro zobrazení výsledků zadejte svou emailovou adresu


Trpíte pravidelně některým z těchto symptomů chronické mozkové hypoperfuze?

Mezi intelektuální poruchy, které jsou nejčastěji způsobené onemocněním malých mozkových cév, patří poruchy pozornosti a plánování. Později se dostavují i poruchy paměti, řeči a potíže ve zvládání již naučených aktivit a pohybů. Tyto symptomy jsou rovněž doprovázeny psychiatrickými potížemi jako deprese a podrážděnost. Chronická mozková hypoperfuze pravděpodobně hraje svou roli i v případě Alzheimerovy choroby, pro kte-rou jsou již v rané fázi onemocnění typické potíže s krátkodobou pamětí, které postupně přechází ve zhoršení všech intelektových schopností.

Informace pro odbornou veřejnost

Vstup do sekce pro odborníky

Tento obsah je určený zdravotnickým odborníkům. Zaškrtnutím pole „Potvrzuji, že jsem odborníkem“ laskavě potvrďte, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s níže uvedenou definicí zdravotnického odborníka podle platných právních předpisů. Zdravotnickým odborníkem se rozumí osoba, která je oprávněna humánní léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (lékař, lékárník).