Odpovědi na vaše dotazy

Vítejte na stránkách www.mozekvkondici.cz, které jsou věnované možným následkům hypertenze na centrální nervový systém.

Jaká zdravotní rizika hrozí při narušení biologických rytmů, např. noční směny, přelety časových pásem apod.? Mohou mít vliv na vývoj Alzheimerovy demence?

Hlavním příjemcem informací o střídání dne a noci je epifýza (podvěsek mozkový), která v tmavé části dne produkuje tzv. melatonin. Ten synchronizuje spánek s fyziologickou periodou tmavé části dne. Zdravotními následky narušení biologických rytmů mohou být různé psychické poruchy, choroby srdce a cév a nádorová onemocnění, zrychlení progrese demencí včetně Alzheimerovy choroby. Pacienti s Alzheimerovou chorobou mají výrazně nižší hladiny melatoninu v krvi v porovnání se zdravou populací téhož věku.

Co mám dělat při ztrátách paměti a závratích? Děkuji

Nejprve je třeba pátrat po příčinách uváděných příznaků. Doporučuji návštěvu praktického lékaře, který provede odborná vyšetření (např. neurologické). Samozřejmostí je zdravý životní styl s fyzickými aktivitami a omezení pasivního sledování TV či internetu.

Dobrý den, stále se mi točí hlava, jsem slabá a cítím se tzv. „mimo. Jsem negativně naladěná a nervózní. Co s tím?

Točení hlavy je velmi často způsobeno psychickými vlivy, např. nadměrným vypětím, nevyspáním, nervozitou, depresí apod. Příznaky, které uvádíte, spolu souvisí. Doporučuji návštěvu praktického lékaře, který bude samozřejmě pátrat také po jiných příčinách točení hlavy (vyšetření oční, neurologické, internistické – kolísavý tlak apod.) Na prvním místě je dodržování zdravého životního stylu s dostatkem pohybu, správným spánkovým režimem, vytváření dobrého partnerského a volnočasového zázemí apod. Životní styl má zásadní vliv na naše psychické zdraví.

Dlouhodobě beru léky na vysoký krevní tlak. Je mi 62 let. Mám problémy s krátkodobou pamětí a časté bolesti hlavy, v nečekaných situacích mi jakoby mozek přestává normálně fungovat, může to být počátek Alzheimerovy choroby? Kam se mám obrátit, kromě praktického lékaře, abych neodešla s odpovědí, že je to v mém věku normální?

Určitě Vám doporučuji podrobné neuropsychologické vyšetření. Klinický psycholog, který jej provádí, pracuje na neurologických klinikách fakultních nemocnic nebo v soukromých ambulancích. Neurolog Vám provede zároveň vyšetření pro bolesti hlavy k vyloučení organické příčiny.

Dobrý den, už pár dní se mi motá hlava. Nevím, co to může být, bolí mě zároveň nohy a pravá ruka.

Problémy, které popisujete, spolu nemusí souviset. Každý z nich může mít jinou příčinu. Jako nejzávažnější se mi jeví točení hlavy, které může být způsobeno psychickým vypětím, nevyspáním, potížemi s krční páteří, vysokým nebo kolísavým krevním tlakem, ale také poruchami prokrvení mozku. V každém případě je třeba začít s dodržováním správného životního stylu, tzn. dostatečná fyzická aktivita bez dlouhého setrvání v jedné poloze, omezit sledování televize, dostatečný pitný režim, vyloučení kávy a alkoholu včetně piva. Pokud po několika dnech nedojde ke zmírnění příznaků, případně se zhorší, doporučuji Vám navštívit svého praktického lékaře.

Dobrý den, jaký je, prosím, vztah mezi demencí a depresí? Lze těmto stavům nějakým způsobem účinně bránit, např. úpravou životního stylu?

Demence se projevuje poklesem kognitivních (poznávacích) funkcí (např. pozornost, paměť, soustředění, rychlost myšlení, porozumění informací). Deprese je trvalá porucha nálady. Demence a deprese se mohou ovlivňovat navzájem. Deprese je rizikovým faktorem rozvoje demence a symptomy demence se mohou vyskytovat v počátcích demence. Depresivní příznaky jsou časté i u mírného kognitivního deficitu a pravděpodobně zrychlují přechod do rozvinutého stádia Alzheimerovy choroby.

Jak souvisí vysoký krevní tlak se zhoršováním paměti a pískáním v uších?

Neléčený nebo nedostatečně kontrolovaný vysoký krevní tlak (hypertenze) urychluje proces aterosklerózy, kdy se na vnitřní stěně cév ukládají tukové látky. V důsledku toho se cévy postupně zužují a snižuje se v nich průtok krve a tím i krevní zásobení mozku. Mozek následně strádá z nedostatku kyslíku, což způsobuje vznik a rozvoj různých zdravotních potíží a onemocnění. Jedním z následků je i Vámi zmíněné pískání v uších (tinnitus) nebo zhoršení paměti.

Jak často se vyskytuje deprese po mozkové mrtvici? Jak se taková deprese liší od „běžné“ špatné nálady?

ČR patří v Evropě k zemím s nejvyšší úmrtností na cévní mozkové příhody (CMP). Deprese se podle různých statistik vyskytuje až u 70-80% pacientů, kteří CMP prodělali. Diagnostika a léčba je v rukou praktického lékaře či psychiatra.

Deprese není jen špatná nálada, jedná se o závažné dlouhodobé onemocnění, které může skončit i smrtí. Poznat ji můžeme podle pěti nejčastěji se vyskytujících příznaků, které trvají nejméně 2 týdny: pocity smutku, prázdnoty, bezcennosti, beznaděje a viny. Typické jsou i změny chuti k jídlu, ztráta zájmu o aktivity, které dříve přinášely potěšení, poruchy spánku. Mohou se objevit i myšlenky na smrt a sebevraždu. Onemocnění je ve většině případů dobře léčitelné, důležitá je včasná diagnostika.

Maminka (72 let) prodělala mozkovou mrtvici. Od té doby si stěžuje na špatnou paměť, prý má potíže i s luštěním křížovek. Existuje nějaká možnost jí paměť ještě zlepšit?

U pacientů po cévních mozkových příhodách je nutné, mimo jiné, pečovat také o zlepšení paměťových funkcí. Existují techniky pro každodenní trénink paměti jako například hledání slov se stejným významem, slov protikladného významu, různých významů téhož slova, hledání českých významů pro cizojazyčná slova, vybavování si slov po určitém časovém intervalu, které si předtím napíšeme na papír. Kromě léků, které již maminka užívá dle doporučení lékaře, existují také přípravky na zlepšení prokrvení mozkových cév a paměťových funkcí.

Léčím se pro nepříjemné hučení v uších, beru asi půl roku Betaserc, ale nepociťuji žádné zlepšení. Hyperbarická komora také nepřinesla žádný efekt, mohli byste mi poradit jinou možnost?

Hučení v uších (tinnitus) je svízelně léčitelný symptom, který pacienta velmi obtěžuje. Jeho často příčinou bývá snížení průtoku krve v mozku. Jako doprovodné příznaky se mohou také objevit bolesti hlavy, pocity na zvracení, závrať a nestabilita. Je třeba myslet i na možné strukturální změny v oblasti krční páteře a lebky. Důležité je co nejdříve navštívit lékaře pro vyloučení jiné příčiny a včasné zahájení léčby. Účinná bývá kombinace rehabilitace a léků, které zlepšují prokrvení mozku.

Mám už 10 let vysoký krevní tlak a potíže, které zmiňujete (bolesti hlavy, zapomínání, závratě). Léky na tlak beru. Je ještě jiná možnost léčby?

Vaše potíže mohou mít různou příčinu včetně následků vysokého krevního tlaku a jím způsobeného nedostatečného prokrvení mozkové tkáně. Doporučuji popsat potíže Vašemu praktickému lékaři, který by měl rozhodnout o dalších vhodných vyšetřeních a léčbě, včetně možné prevence (úprava životosprávy, medikamentózní léčba).

MUDr. PhDr. ZDEŇKA NOVÁKOVÁ, Ph.D.

Zeptejte se odborníka

Potřebujete si něco objasnit nebo se poradit? Na Vaše dotazy ráda odpoví MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková Ph.D., praktický lékař pro dospělé.

MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková Ph.D.

Informace pro odbornou veřejnost

Vstup do sekce pro odborníky

Tento obsah je určený zdravotnickým odborníkům. Zaškrtnutím pole „Potvrzuji, že jsem odborníkem“ laskavě potvrďte, že jste zdravotnickým odborníkem, a že jste se seznámil/a s níže uvedenou definicí zdravotnického odborníka podle platných právních předpisů. Zdravotnickým odborníkem se rozumí osoba, která je oprávněna humánní léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (lékař, lékárník).