Sekce pro odborníky

Vítejte na stránkách www.mozekvkondici.cz, které jsou věnované možným následkům hypertenze na centrální nervový systém.

Snímek z MRI, pacientka 67 let s hypertenzí

Obr.1: Snímek z MRI, pacientka 67 let s hypertenzí.
Hluboké léze v periventrikulární bílé hmotě.

Recentní studie přesvědčivě ukazují, že hypertenze způsobuje chronickou mozkovou hypoperfuzi a hraje tak významnou roli pro vznik a vývoj demence. Mozková hypoperfuze může být dlouho asymptomatická, než se projeví např. cévní mozkovou příhodou (CMP). Téměř polovinu CMP a jejich recidiv lze připsat neléčené hypertenzi. Hypertenze dlouhodobá a špatně kontrolovaná urychluje progresi aterosklerózy a přispívá k tvorbě lakun a lézí v bílé hmotě (Obr. 1). 1

U pacientů s hypertenzí, kteří nemají další projevy vaskulárního onemocnění, byl pomocí MRI zjištěn častější výskyt subklinických cerebrovaskulárních lézí (44%) než subklinického poškození srdce (21%) a ledvin (26%). 2

Správnou léčbou hypertenze a zároveň mozkové hypoperfuze lze předejít rozvoji demence a celé řadě kognitivních poruch.

V řadě zemí je v subakutní fázi ischemického iktu a při chronické cerebrovaskulární insuficienci standardně podáván vinpocetin, který selektivně zvyšuje krevní průtok mozkem bez ovlivnění systémové cirkulace, Vinpocetin signifikantně zlepšuje kognitivní funkce a kvalitu života. 3, 4

Snímek z MRI, pacientka 67 let s hypertenzí

Obr.1: Snímek z MRI, pacientka 67 let s hypertenzí.
Hluboké léze v periventrikulární bílé hmotě.

Reference

  1. Tzourio Ch: Hypertension, cognitive decline and dementia. Dialogues Clin Neuroscience, 2007;9:67-70.
  2. Mancia G et al: ESH/ESC Guidelines for the treatment of arterial hypertension. European Heart Journal 2013., 34, p. 2159 – 2219.
  3. SCP přípravku Cavinton Forte.
  4. Szatmari Sz et al. Vinpocetine for cognitive impairment and dementia. The Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 1, 2003.
cavinton

Cavinton forte

Složení

Vinpocetinum 10 mg v jedné tabletě
Pomocné látky: monohydrát laktosy

Cavinton forte

Dávkování

3 x denně 10 mg
Vždy po jídle

Cavinton forte

Těhotenství a kojení

Vzhledem k nedostatku údajů je kontraindikováno podávání v těhotenství a kojení.

Cavinton forte

Interakce

Vzácně popsaná potenciace hypotenzivního účinku alfametyldopy vinpocetinem. V zásadě se doporučuje opatrnost při současném podávání vinpocetinu s léky působícími na CNS, s antiarytmiky a při antikoagulační léčbě.

Cavinton forte

Indikace

Symptomatická léčba cerebrovaskulárních poruch různého původu. Snížení psychických a neurologických následků poruchy prokrvení mozku.

Cavinton forte

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo pomocnou látku přípravku, intolrance galaktózy.

Cavinton forte

Nežádoucí účinky

Cavinton Forte tablety jsou obvykle dobře snášené.
Mohou se objevit nevolnost, sucho v ústech, somnolence (méně časté).

Cavinton forte

Držitel rozhodnutí o registraci

Gedeon Richter Plc. Gyömröi út 19-21, 1103 Budapešť, Maďarsko

Lék dostupný pouze na lékařský předpis. K dostání v lékárnách.

cavinton